Nordic Live Productionsille sertifikaatit KASVAJA 2022 sekä MENESTYJÄ 2022!

Nordic Live Productions järjesti ennätysmäärän tapahtumia vuoden 2022 aikana. Uusia festivaaleja Nordic Live järjesti yhteensä neljä vuonna 2022. Nordic Live Productions Oy:lle on myönnetty sertifikaatit Kasvuyritys 2022 sekä Menestyjät 2022.

Vuosi 2022 oli työntäyteinen vuosi Nordic Live Productionsille. Nordic Live järjesti yhteensä 8 musiikkifestivaalia sekä lukuisia yksittäisiä suuria ja pieniä konsertteja, mm. kolme Raskasta Joulua -konserttia. Vuoteen 2021 verrattuna tapahtumien määrä kaksinkertaistui, melkein jopa triplaantui. Tapahtumien määrän kasvaessa myös Nordic Liven henkilökunta kasvoi viidestä kokoaikaisesta työntekijästä yli kymmeneen kokoaikaiseen työntekijään vuoden 2022 aikana. Vuodesta 2023 on tulossa vähintään yhtä tapahtumarikas kuin vuosi 2022. 

 

Kasvaja-sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on kasvattanut liiketoimintaan viimeisen kolmen vuoden ajan, sertifikaattia ei voi saada yhden vuoden menestyksellä. Sertifikaattien myöntämiskriteereihin kuuluu paljon erilaisia kriteerejä, ei vain taloudellista menestystä mittaavia. Menestyjä sertifikaatin arviointikriteerejä ovat mm. osaava yritysjohto, omistautunut henkilökunta, tehokkaat prosessit sekä asiakkaan ymmärtäminen. Näitä kaikkia taitoja löytyi Nordic Liven ammattitaitoisesta henkilökunnasta vuonna 2022. Koronavuosien jälkeen tapahtuma-ala on kokenut suuria muutoksia ja sertifikaatin kriteereiden täyttyminen ei ole itsestäänselvyys yritykselle. 

 

"Olemme erittäin otettuja näistä saamistamme sertifikaateista. Tapahtuma-ala on yksi haastavimmista toimialoista kansainvälisesti sen ennakoimattomuuden, sääriskisyyden ja sesonkipainotteisuuden vuoksi ja otammekin lämmöllä huomionosoituksen vastaan koko organisaatiomme puolesta. Jatkamme samaa nöyrää työtä jatkossakin tuottaen jatkossakin ainutlaatuisia elämyksiä suomalaisille, laajasti eri maakunnissa."

Menestyjä 2022

Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellinen suorituskyky pisteytetään kuuden eri osa-alueen mukaan, joita ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Nämä kuusi osa-aluetta kuvaavat yrityksen toiminnan tärkeimpiä taloudellisia piirteitä, ja täydentävät toisiaan kuvaamassa yrityksen menestystä. Kullakin osa-alueella yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Alma Talentin yritystietokannan yrityksiin sekä oman toimialansa yrityksiin. 

 

Menestyjäluokitus on dynaaminen ja yrityksiä suhteellisesti vertaileva, ja yritykset jakautuvat pisteskaalalle suurin piirtein normaalijakauman mukaisesti. Menestyjäluokitus on Alma Talentin oma luokitus. Menestyjien analysoinnissa ei hyödynnetä muiden tahojen tietoja tai luokituksia.  (Alma Talent) 

Kasvuyritys 2022

Kasvaja-sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on harjoittanut liiketoimintaa vähintään neljä vuotta sekä kasvattanut liikevaihtoaan merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana. Merkittävä liikevaihdon kasvu viittaa siihen, että yrityksen liikevaihdon vuotuinen kasvu on ylittänyt alan keskimääräiset kasvulukemat vähintään 10 prosentilla. Lisäksi yritys on tehnyt vähintään 500 000 euron liikevaihdon viimeisimmän vuoden aikana.